Tiếng Việt

Thông tin liên quan về vi rút Corona chủng mới(新型コロナウイルスに関する情報)

Thông tin từ Báo “Takasaki Koho”(広報高崎からのお知らせ)

Tư vấn đời sống bằng tiếng nước ngoài(外国語による生活相談)

Tiếng Anh: Thứ 2~Thứ 6; từ 8 giờ 30 phút sáng~4 giờ 30 phút chiều

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Trung: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần; từ 1 giờ~5 giờ chiều

Tiếng Việt: Thứ Sáu;  từ 8 giờ 30 phút~12 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tầng 2, Phòng giao lưu văn hóa quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố Takasaki

Điện thoại: 027-321-1201

Quan hệ quốc tế-Thông tin liên quan về lớp học tiếng Nhật(国際交流・日本語教室に関する情報)

Thông tin liên quan về nuôi dạy trẻ(子育てに関する情報)

Thông tin liên quan về sức khỏe-y tế thành phố(健康・医療に関する情報)

Dành cho người mới chuyển đến thành phố Takasaki(高崎に転入される方へ)

Thông tin trường hợp khẩn cấp(緊急情報)

Thông tin du lịch thành phố Takasaki(高崎市の観光情報)

Những links hữu ích khác(その他のリンク)

Dịch vụ dịch tiếng nước ngoài(翻訳サービス)

Sử dụng công cụ Google Translate để xem Webisite thành phố Takasaki bằng tiếng nước ngoài. Vì dịch tự động nên có nhiều lỗi sai. Thành phố Takasaki không chịu trách nhiệm trong trường hợp này, mong các bạn hiểu và thông cảm.

Begin translation

PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。

最新のAdobe Readerプログラムを入手する

このページの担当

  • 文化課国際交流担当
  • 電話:027-321-1201
  • ファクス:027-330-1819